Jako jedna z prvních agentur jsme vyzkoušeli Brand Lift 2.0 – jednu z produktových Google novinek (2018). Jak Brand Lift 2.0 hodnotíme? A jaké jsou hlavní rozdíly v porovnání s klasickým Brand Liftem? Přečtěte si náš článek a zjistěte, jestli se do Brand Liftu 2.0 vyplatí investovat.

Už několik let používáme Brand Lift pro měření dopadu našich brandových Youtube kampaní. V praxi funguje Brand Lift tak, že systém rozdělí cílovou skupinu na dvě části – exponované skupině reklamu zobrazí, kontrolní nikoliv.

Následně uživatelům z obou skupin zobrazí otázku, která porovnává brand (produkt, službu) s dalšími 3 konkurenty. Odpovědi obou skupin systém vyhodnotí, a je-li mezi nimi staticky významný rozdíl, můžeme říci, že kampaň zaznamenala pozitivní lift, tedy pozitivní nárůst ve vnímání značky díky videokampani.  

TIP: Chcete se dozvědět, jak funguje klasický Brand Lift? Doporučujeme článek Brand Lift Survey: Google odhaluje přínos video kampaní na YouTube.


Jak se liší Brand Lift 2.0? 

Jak už samotný název napovídá, jedná se o produktové vylepšení klasického Brand Liftu. Vybrali jsme 6 oblastí, ve kterých se beta verze výrazně liší. 

Porovnání Brand Lift 2.0 a Brand Lift 1.0

1. Nastavení 

U klasického Brand Liftu je nastavení možné pouze přes account managera z Googlu. Toto časové zpoždění je nevýhodné hlavně u krátkodobých brandových kampaní. Znáte to, kolikrát se kampaň spouští na rychlo a samotné zprocesování nastavení Brand Liftu vždy chvíli trvá.

U Brand Liftu 2.0 je nastavení výrazně flexibilnější, protože probíhá přímo v rozhraní Google Ads – přístup k Brand Liftu máme tedy pod naší správou od začátku do konce, stačí pouze zažádat o jeho whitelistování.


2. Délka výzkumu

Dalším velkým benefitem Brand Liftu 2.0 je délka výzkumu. Ten není potřeba vměstnat ideálně do jednoho týdne. U BL 2.0 můžeme studii měřit v průběhu celé kampaně. Naměřené metriky tak sledujeme průběžně a to téměř v reálném čase.


3. Výsledky 

U klasického Brand Liftu dostaneme výsledky jednorázově (po naměření BL). Úskalím je časové zpoždění (klidně i 3 týdny od spuštění kampaně), což znamená, že jakékoliv změny cílení v průběhu kampaně není možné ověřit.

U Brand Liftu 2.0 máme naopak možnost kontroly prvních naměřených výsledků už po 5 dnech! Hlavní výhodou BL 2.0 je tedy možnost sledovat dopady změny a podle výsledků kampaň optimalizovat


4. Rozpočet 

Brand Lift 2.0 znamená významné vylepšení oproti klasickému Brand Liftu. Jak tomu tak bývá, každé produktové vylepšení něco stojí. A tak u beta verze je nutné počítat s vyšším mediálním rozpočtem na první týden, který je minimálně o 1 500 $ (na 1 otázku) vyšší než u BL 1.0.


5. Možnost zahrnout nepřeskočitelný formát reklamy

Další výhodou Brand Liftu 2.0 je možnost zařadit do výzkumu nový formát InStream nepřeskočitelných reklam, které u klasického Brand Liftu není možné měřit.


6. Nové metriky pro vyhodnocení 

U Brand Liftu 2.0 můžeme nově sledovat metriky jako např. cenu za uživatele zvažující značku, uživatele s nárůstem zájmu nebo nárůst tolerance. Všechny tyto metriky vidíme v rozpadu podle jednotlivých segmentů (věk, pohlaví, kampaň). Naopak u BL 2.0 není rozsegmentováno na zařízení a frekvenci.


A jak Brand Lift 2.0 hodnotíme v MarketUP?

Brand Lift 2.0 jsme vyzkoušeli u několika našich klientů a kromě výsledků samotné kampaně jsme byli nejvíce nadšeni právě z možnosti sledování průběžných výsledků, na které je možné téměř okamžitě reagovat. Navíc v jedné Brand Lift studii může být až 5 kampaní s videoreklamou typu TrueView a Bumper.

Klientům doporučujeme zacílit na širší publikum než obvykle. Na průběžně nasbíraných výsledcích lze ověřit, zda se v rámci Brand Liftu neukáže, že na reklamu dobře reaguje i jindy opomíjená skupina uživatelů.

„Potenciál YouTube reklamy je ohromný, tak proč ho nevyužít na 100 %? Měření dopadu na značku by mělo být součástí benchmarkové strategie. Nejen proto, že je jednou z konkurenčních výhod, ale také proto že nám pomůže při průběžné optimalizaci,” doplňuje Soňa Babánková, Campaign Specialist, MarketUP, která má u našich klientů Brand Lift 2.0 primárně na starost.

A jeden užitečný TIP na závěr: Nezapomínejte, že není vhodné do cílení kampaně zahrnout remarketingová publika. Hrozí promíchání exponované a kontrolní skupiny.


Chcete vyzkoušet brandové kampaně?

Brand Lift 2.0 doporučujeme vyzkoušet klientům, kteří už Brand Lift dříve vyzkoušeli, ale i klientům, kteří s Brand Liftem nemají prozatím žádnou zkušenost. Pokud vás zajímá efektivita brandových kampaní, kontaktujte nás.