Ve spolupráci s lídry digitálních médií – Googlem, Seznamem, Adformem a dalšími, jsme se letos rozhodli uspořádat sérii inspirativních setkání pro naše významné klienty. Podívejte se, jak vypadalo první z nich, které se konalo 16. června za účasti expertů z Googlu!

Setkání proběhlo v prostorách hotelu Andel´s na pražském Andělu. Zúčastnilo se ho více než 50 zástupců z řad nejvýznamnějších klientů MarketUP. Digitálnímu setkání jsme přidělili na sociálních sítích vlastní hashtag #inspirativnisetkani, jenž propojí všechny následující konference dohromady.

Inspirativní setkání s Googlem

O zahájení se postaral krátce po 13. hodině odpolední Miroslav Král. Jakmile přivítal klienty a stručně představil program celého odpoledne, předal mikrofon zástupcům Googlu, kterým patřila první polovina programu.

Miroslav Král vítá klienty na Inspirativním setkání

V úvodu stručně promluvil v angličtině Paul Sharkey z Googlu a následně už se ujali slova hlavní řečníci Juraj Felix a Marie Krátká. Ti se ve své hodinu a půl trvající prezentaci zaměřili především na to, jak budovat značku kreativně. Představili přitom dva pohledy, kterými je možné nahlížet na budování značky. Juraj prezentoval racionální vědeckou a matematickou levou hemisféru. Marie byla naopak zástupkyní pravé kreativní a citové hemisféry. Tyto části se skvěle doplňují a nemohou fungovat jedna bez druhé, proto se oba názory prolínaly celou přednáškou.

Juraj Felix a Marie Krátká na Inspirativním setkání s Googlem

Rozdělili si nákupní cyklus na základě klasického konceptu Avinashe Kaushika SEE-THINK-DO-CARE  trochu neobvykle do tří fází – povědomí, zvažování a akce. Poradili, jaké cíle nastavit v jednotlivých fázích, které reklamní formáty využít nebo jak zapojit uživatele.

Ve fázi povědomí, kde se firmy snaží zasáhnout široké spektrum populace, by měl obsah především bavit nebo inspirovat. Důležitý je zde sběr remarketingových seznamů uživatelů, kteří zhlédli nebo byli v interakci s kampaní.

Fáze zvažování slouží ke znovuoslovení uživatelů z fáze povědomí. Společnosti by měly zaujmout tím, že ukážou uživatelům více svého obsahu a dají jim možnost strávit více času s jejich značkou. Základem je najít společné téma s cílovou skupinou.

Poslední fáze, věnovaná přímo akci, má za cíl uzavření nákupního procesu s jasnou výzvou k akci. Vysvětluje, proč by si uživatelé měli zvolit právě tento produkt a přivádí je na landing page.

Juraj Felix a Marie Krátká na Inspirativním setkání s Googlem

Ve všech fázích byly kombinovány různé reklamní formáty na YouTube. Vstupní branou je takzvaný Masthead, který umožňuje velký zásah publika v rámci jednoho dne pro jednu značku. Dále mohou firmy využívat například TrueView In-display přímo na homepage YouTube, přeskočitelnou reklamu TrueView In-stream, kde zaplatí pouze za zhlédnutí, nebo nepřeskočitelné Bumper Ads.

Zajímavé mohou být nepochybně také interaktivní formáty, jako jsou Lightboxy s nejvyšším průměrným časem interakce 35 sekund. Marie a Juraj samozřejmě nemohli opomenout ani průzkum Brand Lift, který jsme již představili například v tomto článku. Brand Lift dokáže měřit hned šest metrik:

  • Ad Recall: Ví uživatel, že viděl vaši reklamu?
  • Brand Awareness: Pamatuje si vaši reklamu?
  • Brand Interest: Hledal někdo vaši značku po zhlédnutí reklamy?
  • Brand Consideration: Zvažuje někdo vaši značku?
  • Brand Favorability: Má někdo rád vaši značku? 
  • Purchase Intent: Zvažuje někdo nákup vašeho produktu?

Všechny tyto metriky mohou pomoci skvěle vyhodnotit kampaně, zaměřené na posílení značky nebo produktu.

Aby zdůraznili důležitost využívání reklamy na YouTube, svou přednášku zakončili grafem, který představuje stoupající měsíční zásah napříč celou populací ve věku od 15 do 69 let.

Graf YouTube

Po vystoupení Googlu přišla na řadu přestávka, kdy se účastníci posilnili čerstvou kávou a skvělým zákuskem. 

Zákusky na Inspirativním setkání s Googlem

Připraveny byly i další lahůdky, jako takzvané “finger food”, tedy drobné občerstvení do ruky.

Finger Food na Inspirativním setkání

Naši klienti se o cofee breaku ponořili do družných hovorů s ostatními přítomnými a vesele networkovali.

Klienti MarketUP o přestávce

Někteří využili přestávky také k tomu, aby načerpali trochu energie ze sluníčka v krásném letním dni.

Networking na Inspirativním setkání

Pak už přišla na řadu druhá, praktičtější část programu. Zahájila ji naše Key Account Managerka Kristina Pohlová, která si připravila několik otázek na zástupce společnosti Vitana Pavlínu Barker a Martina Pazderu. Mluvili především o praktických zkušenostech Vitany v online marketingu a o tom, jaké digitální kanály společnost využívá. Představili, jakým způsobem se Vitana prezentuje na YouTube a na praktických příkladech videí ukázali, jaký obsah na tomto kanálu funguje pro budování značky.

Pavlína Barker a Martin Pazdera na Inspirativním setkání

Na zajímavou diskuzi navázal Miroslav Král s Andreou Liškovou z A3 Sportu. V krátké prezentaci představili některé z výsledků úspěšných brandových kampaní, jež v minulosti uspořádal A3 Sport spolu s MarketUPem. Přednáška vzbudila u posluchačů velký ohlas, protože ukázala, jak využívat internet pro zvýšení povědomí o značce v kombinaci se skvělými výsledky, kterých klient dosahoval na svém e-shopu A3 Sport.

Andrea Lišková z A3 Sportu

Oficiální část setkání ukončilo překvapení večera – bubenické vystoupení. Bubeníkům se podařilo zapojit i publikum a naplnit sál energií. Ze všech posluchačů se na chvíli stali bubeníci!

Bubenické vystoupení

Na závěr nemohla chybět živá diskuze. Mnoho našich klientů projevilo zájem seznámit se s dalšími zástupci významných značek a v neformálním duchu s nimi pohovořit u večerního občerstvení.

Zakončení konference

Konference s hashtagem #inspirativnisetkani zaznamenala mezi účastníky pozitivní ohlas a my věříme, že v podobně skvělé atmosféře proběhnou i další setkání, plánovaná na podzim.

Závěrečný networking

Všem zúčastněným děkujeme, přejeme příjemné léto a těšíme se na viděnou!

Více fotografií vám přinášíme na našem Facebooku.