minulém článku jsme probrali vliv GDPR na základní taktiky digitálního marketingu. Ještě v polovině března panovaly v mnoha oblastech této legislativy nejasnosti a bylo docela těžké se dopátrat konkrétních odpovědí. Jednou z nich byl remarketing, kde nebylo jasné, zda bude třeba souhlas uživatele k zařazení do remarketignového publika.

Remarketing – zvrat na poslední chvíli

Finální řešení pro remarketing před nedávnou dobou vypadalo velmi kuriózně. Největší poskytovatelé reklamních platforem totiž uplatňovali různé výklady pro práci s cookies a tedy pro řešení taktik typu remarketing.

 » Read more about: GDPR – Prst na spoušti  »

minulém článku jsme probrali vliv GDPR na základní taktiky digitálního marketingu. Ještě v polovině března panovaly v mnoha oblastech této legislativy nejasnosti a bylo docela těžké se dopátrat konkrétních odpovědí. Jednou z nich byl remarketing, kde nebylo jasné, zda bude třeba souhlas uživatele k zařazení do remarketignového publika.

Remarketing – zvrat na poslední chvíli

Finální řešení pro remarketing před nedávnou dobou vypadalo velmi kuriózně. Největší poskytovatelé reklamních platforem totiž uplatňovali různé výklady pro práci s cookies a tedy pro řešení taktik typu remarketing.

Firma Seznam si GDPR Nařízení vykládala tak, že k remarketingu prostřednictvím jejich platformy není potřebný souhlas, zatímco Google a Facebook na celoevropské úrovni prezentují, že v rámci jejich reklamních nástrojů je souhlas uživatele nezbytný.

Řešení bylo technicky jednoduché, ale pro uživatele obtěžující. Na web by se umístila cookies lišta, fungující na principu odsouhlasení uvedeného textu. Pokud by uživatel tento text odsouhlasil, byl by zařazen do remarketingových publik podle nastavení konkrétního reklamního systému. V případě Seznamu by byl uživatel zařazen do remarketingové databáze i bez odsouhlasení.

Dnes je ale všechno jinak, neboť 22. května, tedy tři dny před startem GDPR, ÚOOÚ (Úřad pro ochranu osobních údajů) vydal doporučení pro práci s cookies, které umožňuje realizovat remarketingové taktiky v ČR bez souhlasu uživatele prostřednictvím remarketingových lišt. ÚOOÚ toto doporučení vykládá tak, že souhlas je možné provést v nastavení běžných prohlížečů. Já ještě doplním, že kdo chce, může prohlížet obsah webu v anonymním režimu, a to práci s jeho cookies též eliminuje. Doporučení ÚOOÚ je zatím v návrhu k veřejné diskusi, nicméně do doby, než bude vydáno finální doporučení, není třeba cookies lišty zajišťující souhlasy s remarketingem na weby instalovat. Osobně si myslím, že i když bylo toto doporučení vydáno velmi pozdě, je to krok správným směrem. Problematiku cookies totiž bude řešit další evropské nařízení známé pod názvem E-privacy, které vstoupí v platnost v následujících letech. Zatím to vypadá, že E-privacy nás zbaví cookies lišt úplně a přenese odpovědnost za nastavení zpracování osobních údajů na internetové prohlížeče. A s tím je rozhodnutí ÚOOÚ v souladu.

Co je však na webu nutné uméstit jsou podmínky zpracování osobních údajů, které budou obsahovat i informaci o zpracování cookies. Pro ostatní státy EU či weby v cizojazyčných mutacích, doporučuji řídit se výkladem, který prezentují Google a Facebook. Kdo si chce být zcela jistý, že dodržuje zákony EU, a jeho tolerance byť i k mírnému riziku je nízká, pak může zvolit výše uvedenou cestou nastavení cookies lišt se souhlasem k remarketingu.

Spotřebitelské soutěže aneb v jednoduchosti je síla

Spotřebitelské soutěže se takřka vždy realizují s cílem získat kontaktní údaje pro další marketingovou komunikaci s jejich účastníky. Dle vyjádření Petra Kůty z advokátní kanceláře KMVS, uveřejněného v časopise MarketingSalesMedia, není třeba, aby účastník soutěže zaškrtával jeden checkbox pro odsouhlasení účasti v soutěži a další pro odsouhlasení zpracování osobních údajů, případně ještě jeden checkbox pro zasílání obchodních sdělení. Jedno odsouhlasení účasti v soutěži, kterým se zároveň odsouhlasí i zpracování osobních údajů naprosto postačuje, neboť se jedná o jediný účel – přímý marketing. Pokud bude v podmínkách jasně definováno, že účastí v soutěži uživatel zároveň souhlasí se zpracováním osobních údajů i pro přímý marketing, může se svobodně rozhodnout, zda do toho půjde či nikoliv.

E-shop: Nákupy v klidu

V minulém článku jsme popisovali vliv nového Nařízení GDPR na email marketing, který je e-shopy velmi využívaný. Na každém e-shopu nicméně dochází ke sběru velkého množství osobních údajů, které souvisejí s vlastním nákupním procesem. Tyto osobní údaje z povahy nakupování na internetu slouží k finančním a logistickým operacím a Nařízení GDPR do této oblasti významně nezasahuje. Dokonce je díky GDPR umožněno na klienty e-shopu použít i přímý marketing, jehož obsah musí být relevantní, resp. příbuzný produktu, který uživatel nakoupil. Jakmile ale chcete využít osobní data vašich zákazníků k něčemu jinému, než pouze k přímému marketingu (např. k profilování dle chování na e-shopu nebo k upsellu jiných, typově odlišných, produktů), potřebujete k tomu jejich souhlas. Získání takového souhlasu je vhodné implementovat do nákupního procesu. Majitelům e-shopů doporučujeme projít celý nákupní proces a zjistit, jaké osobní údaje sbíráte a k jakým účelům. Pokud dojdete k tomu, že je třeba získávat od zákazníků ještě další souhlas(y) ke zpracování osobních údajů, je třeba zajistit i uchování informace o datu a času jeho udělení v databázi. U formy souhlasu je nutné dodržet pravidla, o kterých jsme psali v minulém článku.

Je sice po 25. květnu, ale to neznamená, že je na vše pozdě. Naopak je stále čas se Nařízením GDPR zabývat. Spoustu aktivit je možné aplikovat velmi rychle. Navíc teď je k dispozici větší množství výkladů a řešení, než tomu bylo před dvěma měsíci.

V posledních deseti měsících jsme studiu GDPR a jeho aplikaci na digitální marketing věnovali velké množství času. Se všemi oblastmi zajištění souladu s Nařízením GDPR, které jsme prezentovali v tomto a předchozím článku, vám můžeme pomoci.