Digitální transformace pro KB

Komerční banka

Linkbuilding SEO Kreativa a produkce

Pomohli jsme Komerční bance vyplout na digitální moře

Marketup
Marketup
4000+

agenturních hodin strávených na projektu

30+

testů pro ověření hypotéz auditu

Marketup

Challenge

Digitalizovat znamená přežít

Komerční banka patří k trojici největších bank v České republice a je součástí finanční skupiny Société Générale. Když jsme v létě 2020 vyhráli tender na digitální audit a poradenství, bylo nám jasné, že před nám leží výzva, k jaké se člověk nedostane každý den. Díky širokému záběru naší agentury a desítkám specialistů z různých oblastí digitálu jsme ale věděli, že dokážeme klientovi přinést výsledky se skutečným dopadem na jeho byznys a pozici jeho brandu.

Cílem banky bylo udržet krok s technologickými start-upy a obecně vývojem trhu jako takovým. Ten totiž nabral kurz směrem k digitalizaci a celosvětová pandemie tomuto trendu ještě přifoukla vítr do plachet. Digitalizace už dnes není luxus, ale nutnost k přežití.

How to

4 úkoly pro Marketup

Takto rozsáhlý projekt, navíc pro klienta této velikosti, vyžadoval zapojení téměř všech oddělení agentury a k tomu ještě několika externích specialistů. V auditu jsme se zaměřili primárně na 4 oblasti: 

  1. Pomocí zevrubné SEO analýzy jsme pro klienta identifikovali digitální příležitosti k růstu. Následně jsme pak v průběhu několika měsíců vypracovali a dodali několik set normostran obsahu (ať už na samotný web kb.cz nebo pro účely linkbuildingu), který bude sloužit k posílení pozice ve vyhledávačích. K některým z nich jsme zpracovávali i grafickou podobu. 

  2. V oblasti digitálního marketingu jsme si posvítili na to, jestli KB využívá klíčové digitální platformy opravdu efektivně a nemůže z nich vytěžit ještě o něco víc. Došlo i na řízení nebo automatizaci kampaní, správné rozdělení rozpočtu mezi performance a brand (včetně jednotlivých kanálů) a obecně i na efektivitu mediálních investic. Součástí sjednané spolupráce bylo i vytvoření komplexního manuálu pro spolupráci s agenturami v oblasti digitálního marketingu.

  3. Vypracovali jsme podrobný UX audit webových stránek a uživatelské cesty včetně zhodnocení efektivity CTA prvků na všech úrovních webu. Důraz jsme kladli na faktory ovlivňující konverzní poměr a celkový rozvoj webu kb.cz, výsledkem byla sada doporučení ke zlepšení s přihlédnutím k best practices z oblasti UX. 

  4. Čtvrtým okruhem byla hloubková analýza atribučního modelu a zákaznické cesty včetně měření délky konverze od prvního kontaktu a dalších proměnných nebo ověřování vhodnosti použití Markovova řetězce v atribuci konverzí. 

A protože jak se říká, jednou řeš, dvakrát měř, byly pro nás velkou prioritou PoC (Proof of Concepts). Získali jsme tak naprostou jistotu, že navrhované změny mají skutečný dopad na zlepšení vybraných parametrů.

Na jednotlivých částech projektu s námi spolupracovala řada externích specialistů, především NMS Market Research (výzkumy a hypotézy), Martin Matějka (SEO), Adam Blascik (DataSentics) a Jan Hlaváč (UX).

Služby pro klienta

Impact

Digitální banka pro 21. století

4000+ agenturních hodin strávených na projektu
30+ testů pro ověření hypotéz auditu

Digitální audity a transformace nepřinášejí výsledky okamžitě. Naopak, slouží k nastartování digitálního motoru, který je pak schopen dlouho a bez problémů fungovat a urazit velké dálky. Například u SEO optimalizace a nasazování obsahu přizpůsobeného prohlížečům se první výsledky začínají dostavovat v řádu měsíců. Reálné výsledky se však již dostavují a promítají se v nárůstu návštěvnosti, zvyšování výkonnosti kampaní a nárůstu prodejů.

Rozsah a šíře celého projektu nejlépe ilustrují celková čísla. Digitálního audit, poradenství a dodávání obsahu pro Komerční banku si vyžádal přes 4000 agenturních hodin a zaměstnal 25 specialistů. Výsledná zpráva pro klienta čítala přes 300 stran a přínos naší práce jsme testovali na více než 30 PoC (proof of concept) testech. Většinu projektu jsme stihli zpracovat v rekordním čase 4 měsíců. Ve spolupráci dále pokračujeme a realizujeme doporučená opatření.

Máte zájem o naše služby?

Ozveme se Vám, jakmile to bude možné. Můžete nás také kontaktovat telefonicky

+420 800 308 308