Aktuální statistiky udávají, že v České republice využívá internet mezi 70 až 85 % populace. Na rozdíl od sledování televize, které je pasivní, využívají uživatelé internet aktivně, a to zejména k vyhledávání informací, komunikaci, online nákupům a v poslední době také k účasti v sociálních sítích.

U mladé generace do 25 let, která na internetu vyrostla, má web větší sledovanost než noviny a televize. Internet je významným hráčem i v B2B (obchodování Business-to-Business). Podle průzkumu Googlu využívá v České republice internet devět z deseti firem jako zdroj informací a kontaktů, například při vyhledávání svých dodavatelů a 85 % považuje web pro svůj business za zásadní. Všechny tyto faktory činí z internetu klíčové médium, které nelze při komunikaci se zákazníky opomíjet.

Budeme hovořit především o webových stránkách komerčně orientovaných, jejichž provozovatelé jsou podnikatelské subjekty. Dobré firemní webové stránky či e-shopy jsou alfou a omegou účinného internetového marketingu, protože většina ostatních online marketingových nástrojů směřuje proud návštěvníků právě na ně.

Dnes již nikdo o důležitosti webu pro firemní prezentaci nebo e-commerce řešení nepochybuje. Přesto překvapivě málo firem v České republice věnuje tomuto tématu dostatečnou pozornost a tvorbu stránek často deleguje na vývojáře (webdevelopery), případně na pracovníky svých IT oddělení. Ti jsou obvykle kompetentní spíše v oblasti IT a grafiky, avšak v prodeji, marketingu a PR mají omezené znalosti a zkušenosti. Zdánlivě je tento problém vyřešen, pokud vedení firmy pověří úkolem tvorby či redesignu webu zkušeného pracovníka z oddělení prodeje či marketingu.

Tvorba a životnost webu

Oblast tvorby webu a internetového marketingu je velmi dynamická a rozsáhlá disciplína. Pro člověka, který není z branže, je obtížné se rychle zorientovat a definovat, jak má vlastně moderní web vypadat. Oříškem může být i výběr vhodného webdevelopera, kterých je u nás několik tisíc. Pracuje skutečně na nejnovějších technologiích? Umí kvalitní grafiku? Poskytuje k webu dobrý redakční systém? Přitom investice do nového komerčního webu není malá. Začíná na 30 až 40 tisících korunách za malé a jednodušší weby. Není výjimkou, že investice do kvalitního webu pro firmu z oblasti e-commerce, nebo středně velkou společnost se pohybuje v řádu od půl do milionu korun. Odborníci však odhadují morální životnost webu na pouhé tři až čtyři roky.

Z tohoto důvodu stále více firem využívá služeb internetových agentur. Ty pomohou klientovi navrhnout strategii pro online marketing, definovat odpovídající požadavky na web, připravit zadávací dokumentaci, ve výběrovém řízení vybrat webdevelopera, dohlédnout na tvorbu webu a po jeho spuštění realizovat online marketing. Investice do tohoto druhu služeb se vrátí ve zvýšeném prodejním výkonu přes web a často ušetří i nemalé prostředky investované nevhodně či zbytečně.

Určení strategie

Pokud jste dospěli k rozhodnutí, že potřebujete web nebo že stávající již nevyhovuje, musíte si v první řadě udělat jasno o své firemní a marketingové strategii na zmíněné další tři až čtyři roky a jakou roli v ní sehraje internetový marketing. Především koho bude oslovovat váš nový web. Potenciální zákazníky, stávající zákazníky, obchodní partnery, prodejce, koncové uživatele, dodavatele nebo úřady? Bude informačním kanálem, prostředkem obousměrného toku informací, tj. rozhraním pro zákazníky, nebo bude srdcem vašeho obchodního modelu, prodejním kanálem typu e-commerce řešení? To jsou otázky, na které si hned na začátku musíte jasně odpovědět a toto rozhodnutí v celém procesu tvorby webu respektovat. Právě smysl webu je to první, co musí pochopit návštěvník okamžitě po příchodu. Čím se daný web zabývá? Koho reprezentuje? Co nabízí? Jinak návštěvník okamžitě odchází jinam, případně po chvíli opouští web bez konverze. Že to není jednoduché, ilustrují i výsledky nejprestižnější soutěže webových prezentací v České republice WebTop100 ze sklonku roku 2011. Dvě třetiny webů přihlášených do soutěže získalo v této oblasti hodnocení průměrné nebo podprůměrné, a to jsou mezi nimi i weby největších českých i zahraničních společností.

Je-li cílových skupin, kterým je web určen, více, je vhodné pracovat s tzv. uživatelskými scénáři. To znamená, že se zvolí určitý počet odlišných typů návštěvníků a následně se posuzuje, jak se uživatel daného typu bude na webu orientovat a jak rychle a snadno nalezne informace, které potřebuje.

Cíle – konverze webu

Důležitým faktorem jsou cíle webu. U komerčních webů jde obvykle o to, aby se návštěvník stal zákazníkem. Splnění tohoto cíle se nazývá konverze. Obrovskou výhodou je, že konverzi můžete měřit, a to jak v absolutních hodnotách (např. počet a hodnota objednávek), tak i v relativních hodnotách (procent konverze vztažené k počtu návštěvníků webu). To vám umožňuje nejen sledovat plnění cílů webu, ale také vyhodnocovat veškeré zdroje návštěvnosti webu a online kampaně v čase (návštěvnost, konverzní poměr, akviziční náklady na konverzi) a současně porovnávat jejich efektivitu mezi sebou.

Primárním cílem komerčně zaměřeného firemního webu by mělo být získání nových zákazníků, budování značky případně snižování nákladů na marketing a prodej. Konverze je v tomto případě generování poptávky formou vyplněného elektronického formuláře, zaslání e-mailu či telefonického kontaktu. U e-shopu je hlavním cílem generování zisku, růst obratu, počtu registrovaných uživatelů a zvýšení loajality zákazníků. Konverzí je obvykle objednávka a registrace. Dalšími cíli e-shopu může být opakovaný nákup, vyšší průměrná objednávka (tzv. cross-sell – více zboží v jedné objednávce) apod.

Konverze webu je zásadním ukazatelem jeho úspěšnosti. Proto při tvorbě webu musíte tomuto cíli vše podřídit a udělat maximum proto, aby web návštěvníka vedl a ke konverzi směřoval, usnadnil mu cestu a minimalizoval veškeré bariéry, které ji mohou bránit.

Pyramida potenciálních kupců

Pokud se podíváte na svůj cílový trh, obvykle 3 % z nich nyní nakupují, 7 % je otevřeno k nákupu, 30 % o nákupu neuvažuje, dalších 30 % myslí, že je to nezajímá a 30 % určitě nemá zájem. Tento jev je platný pro jakýkoli produkt nebo službu vůbec. Můžeme ho nazvat pyramidou potenciálních kupců. Když chceme oslovit pyramidu celou, musíme zaujmout všechny její skupiny, ne pouze tříprocentní část, která právě nakupuje. Proto je vhodné zvolit odlišnou taktiku. Nelze tedy hovořit pouze o produktu a jeho vlastnostech. Tím totiž zaujmete maximálně 10 % svého cílového segmentu. Je třeba hovořit o užitku, který zákazník prostřednictvím nabízeného produktu nebo služby získá, jak mu změní život, zjednoduší práci, ušetří čas nebo peníze.

Pyramida potenciálních kupců

Pyramida potenciálních kupců

Tímto způsobem zaujmete a oslovíte celou pyramidu potenciálních kupců a my se dostáváme k dalšímu důležitému faktoru a to je tzv. education-based marketing.

Education-based marketing

Nejtěžší věc, kterou dnes musíte udělat, je získat pozornost potenciálních kupců a udržet ji dostatečně dlouho, abyste jim pomohli koupit váš produkt. Jak toho dosáhnout? Nabídněte svým potenciálním zákazníkům informace, které jsou pro ně hodnotné a cenné, třeba v běžné praxi obtížně dostupné. Automaticky se tak v mysli zákazníka dostanete do pozice experta mezi všemi konkurenty. Učíte totiž potenciální zákazníky věci, které o svém vlastním businessu ještě neznají.

Nabídnete jim zdarma pomoc při jejich rozhodování, vtáhnete je do prodejního procesu. Tím získáte významnou šanci přilákat více kupců a vybudovat si větší důvěryhodnost. Není příliš dobré, abyste se snažili návštěvníkům svého webu hned prodat zboží a služby a pěli jste přitom sebechválu, v čem všem jste nejlepší a co vše umíte, což mimochodem dělá většina konkurentů. Raději jim nabídněte vyšší přidanou hodnotu. Nabídněte jim něco, co skutečně ocení.

Příklad pro názornost

Co asi tak může potřebovat účetní firma, která se rozhodla vytvořit nový web? Postupným kladením otázek se pravděpodobně dozvíte, že jejím cílem je získat nové dlouhodobé zákazníky. Ti se rekrutují v zásadě buď z nově založených firem nebo firem, které současný poskytovatel účetních služeb opustil. Případně z firem, kterým současný poskytovatel nevyhovuje z hlediska kapacity, znalostí nebo šíře záběru. To jsou cílové skupiny, které musí web účetní firmy oslovit. Další segmentace může být na živnostníky, malé a středně velké firmy, neziskové organizace apod.

Vezměme první skupinu, nově založené firmy. Jaké má typický start-up potřeby, jaké informace jsou pro něj klíčové? Je pro něj výhodné stát se plátcem DPH? Kdy a proč? Je pro majitele výhodné převést auto na nově založenou firmu? Jak se bude odepisovat? Má si majitel firmy vyplácet plat jako jednatel, nebo má radši použít podíl ze zisku? Jaký má zvolit způsob účtování skladových zásob?

Pokud účetní firma poskytne tyto informace potenciálním zákazníkům na webu zdarma a v přehledné formě, posílí to jejich důvěru a významně se zvyšuje pravděpodobnost, že v případě potřeby účetnictví se zákazník obrátí na ni. Navíc bude mít obsahově bohatý web, což ji zvýhodní ve vyhledavačích a přivede jí nové návštěvníky hledající informace, které na své webu poskytuje. V očích budoucích klientů se stane uznávaným expertem a zvýší svou hodnotu oproti konkurentům.

Titulní stránka webu společnosti účetní kanceláře Alfa Control, který dobře pracuje s informacemi cennými pro potenciální zákazníky.

Titulní stránka webu společnosti účetní kanceláře Alfa Control, který dobře pracuje s informacemi cennými pro potenciální zákazníky.


článek pro Reseller Magazine