Persony jsou důležitou součástí marketingových strategií. S jejich pomocí dokážete lépe přemýšlet nad cílovou skupinou a v důsledku toho vytvářet relevantnější obsah. Zjistěte, jak tento nástroj používat.

Persony jsou vlastně detailní popisy fiktivních osob, které zastupují vašeho ideálního zákazníka nebo jiného konzumenta obsahu. Sestavení jejich profilu pomáhá k lepšímu zacílení a vyprofilování takového obsahu, který bude dané cílové skupině skutečně užitečný.

Příklad z praxe

Každý marketér ví, jak je důležité rozumět své cílové skupině a znát detailně její potřeby. Mluvit o cílové skupině je ale hrozně obecné. Pokud prodáváte třeba přístroje na monitoring dechu kojenců, pravděpodobně si řeknete, že vaše cílová skupina jsou dospělé ženy, matky novorozených dětí.

To ale zdaleka neobsáhne celý potenciál vašich zákazníků. Mezi ně totiž patří také tatínkové těchto dětí, babičky a dědečkové, kteří také hlídají, kamarádky, které hledají vhodný dárek, provozovatelé kojeneckých ústavů nebo prodejci zdravotnických potřeb. Každá z těchto skupin reaguje na jiné podněty, očekává, že jí produkt přinese jiné benefity a pohybuje se na jiných kanálech. Odhalit všechny tyto otázky vám pomohou právě persony.

Jak na to

Začněte u svých vlastních zákazníků. Poznejte je osobně a zaměřte se konkrétně na to, čím se v souvislosti s problémem, pro který máte řešení, zabývají. Podstatou úspěšné tvorby person je totiž opravdu důkladné porozumění zákazníkovi. I taková práce se ale může lišit, zejména mezi firmami, které cílí přímo na koncové uživatele (tedy B2C segment) a firmami, jejichž zákazníky jsou jiné firmy (tedy B2B).

B2C – Komunikace ke koncovým uživatelům

Pokud komunikujete přímo k cílovým uživatelům, můžete si pod konzumentem svého obsahu představit konkrétní postavy. To může být alespoň v počátcích práce s personami jednodušší. Při sestavování jednotlivých person (a s největší pravděpodobností jich budete mít víc než jednu), je zapotřebí zohlednit tyto charakteristiky:

 • Jméno. Pokud personu pojmenujete, mnohem lépe si ji zapamatujete a bude pro vás jednodušší s ní pracovat.
 • Věk. Kolik je vaší personě let? V průběhu života se potřeby lidí proměňují a různé generace vyžadují odlišné způsoby komunikace.
 • Pohlaví. Pokud svou personu identifikujete jako muže nebo ženu, mnohem snáze se vám podaří vymezit její chování, způsob rozhodování, vzory, podle kterých jedná a podobně.
 • Rodina. Je vaše persona svobodná nebo žije v partnerském vztahu? Má děti? Tyto aspekty významně ovlivňují její potřeby a priority, se kterými pak při tvorbě obsahu můžete pracovat.
 • Zaměstnání. Čím se vaše persona živí, jaká je její náplň práce? Jaký má ke své práci vztah a jaké má zkušenosti? 
 • Příjem. To, k jaké sociální vrstvě persona patří, do určité míry předurčuje její návyky, vzorce chování, vztah k volnému času a rozpočtu, který za váš produkt může utratit.
 • Lokalita. Žije vaše persona ve městě nebo na venkově? V jakém prostředí a jaký k němu má vztah?
 • Volný čas. Kolik má vaše persona volného času a jak ho tráví? Jaké jsou její koníčky? Věnuje se aktivnímu způsobu života? Relaxuje? Preferuje společnost nebo čas raději tráví v úzkém okruhu nejbližších?
 • Komunikace. Jakým způsobem osoba komunikuje? Jak získává informace? Jak intenzivně se pohybuje na internetu a jaký má vztah k sociálním sítím?
 • Každodennost. Zkuste si představit, jak vypadá každodenní život dané osoby. Objevili jste nějaké další charakteristiky, které jsou pro vyprofilování persony klíčové?
 • Obrázek. A na závěr své personě přiřaďte nějaký obrázek. Bude pro vás mnohem jednodušší si ji představit jako reálnou osobu, ke které komunikujete.

Zodpovězení těchto otázek pomůže odhalit zjevé i skryté potřeby vašich zákazníků a problémy, se kterými se potýkají. Můžeme na tyto potřeby reagovat? Vhodně zvolený obsah jim může nabídnout řešení, pomocí kterého můžete nenásilným způsobem zakomponovat svůj produkt nebo službu do povědomí dané cílové skupiny.

B2B – Komunikace k firmám

Pokud vytváříte personu firmám, na které cílíte svůj obsah, je potřeba vymezit následující charakteristiky:

 • Profil. Jakým způsobem se firma prezentuje na trhu?
 • Oblast. V jakém odvětví se firma pohybuje?
 • Zákazníci. Jací jsou její typičtí zákazníci? Pro důkladné rozpracování této části můžete použít charakteristiky pro B2C persony.
 • Hodnoty. Jaké je poslání a vize firmy? Na jakých hodnotách staví?
 • Zaměstnanci. Jací jsou její zaměstnanci? Jaká tam funguje firemní kultura?
 • Organizace. Jaká je rozhodovací struktura uvnitř firmy?
 • Finance. A v neposlední řadě jaký je obrat firmy?
 • Jméno a obrázek. Aby se vám s personou lépe pracovalo, pojmenujte ji a přiřaďte jí ilustrační obrázek.

Vyprofilovaná persona vám pomůže lépe vymezit obsah a formulovat klíčová témata, která váš zákazník řeší. Vhodným obsahem můžete na dané potřeby reagovat a navázat se zákazníkem hlubší vztah.