Začátkem února jsme byli pozváni k vystoupení na největší obchodní konferenci ve střední Evropě, Retail Summitu 2015. Na setkání obchodníků a dodavatelů, které se letos těšilo rekordní účasti, vystoupil v panelové diskuzi na téma „Nové typy zákazníků: Digitální guru, Millenials & Co.“ Managing Partner MarketUP Miroslav Král.

Retail summit, který se konal 3.-4. února v Praze, navštívilo více než 1000 jednatelů, generálních a marketingových ředitelů maloobchodních řetězců, českých a mezinárodních FMCG společností a dalších dodavatelů retailu působících na českém trhu a v zahraničí. Bohatý program s vystoupeními mnoha významných řečníků doplnilo i vyhlášení Obchodníků roku 2014.

Vedoucí představitelé maloobchodních řetězců a jejich dodavatelů považují ONLINE marketing za oblast, která bude mít největší vliv na obor FMCG v dalších 12 měsících. To vyplývá z výzkumu společnosti Advantage prezentovaný na této konferenci.

Retail summit 2015

Zapomeňte na typického zákazníka a plošné uspokojení průměrných mas. Nejnovější studie jasně ukazují na nové typy zákazníků, kterým bude patřit budoucnost. A všichni to budou zákazníci digitální. Právě těmto tématům se věnovala jedna z panelových diskuzí na Retail Summitu, vedená Danou Zadražilovou z katedry obchodního podnikání a komerčních komunikací na VŠE Praha, kde vystoupil i Miroslav Král z marketingové agentury MarketUP.

Jeho příspěvek se věnoval měnícímu se trendu v oblasti nákupů v kamenných prodejnách. Zatímco počet reálných návštěvníků obchodů se neustále snižuje, hodnota průměrného nákupu se zvyšuje. Jak je to možné? Stále více rozhodnutí o nákupu se odehrává mimo prodejnu. Celých 79 % lidí si před nákupem provádí průzkum na internetu a do prodejny přijdou mnohdy již rozhodnuti k nákupu konkrétního výrobku.

Snížení návštěvnosti obchodu

Inzerentům dnes již nestačí spoléhat na TV a tiskovou reklamu a prezentaci v místě prodeje. Dnešní člověk se orientuje v digitálním prostředí, většinu informací si vyhledává na internetu, proto i kamenná prodejna musí být vidět především on-line.

Optimalizujte na mobilní zařízení

Aby maloobchodník nebo výrobce spotřebního zboží uspěl v konkurenčním prostředí, nemůže se soustředit svou pozornost pouze na desktopy. V dnešní době je nutností provozovat web s e-shopem či alespoň katalogem zboží, a ty by měly být přizpůsobené mobilním zařízením. Velké množství nákupních rozhodnutí totiž začíná právě na mobilu, kde si lidé stále častěji hledají informace o zboží a provádějí srovnání produktů i služeb.

Krokem správným směrem pro všechny obchodníky je také zřízení wi-fi v obchodě zdarma. Zákazníci často vyhledávají informace o vašich produktech přímo v prodejně v mobilu, můžete jim proto pomoci v rozhodování. Na mobilních zařízeních vyhledávají spotřebitelé také nejbližší prodejnu za účelem nákupu. Obchodníci se musejí snažit být vidět všude tam, kde je mohou spotřebitelé hledat.

Největší zásah publika díky kombinaci TV a online kampaně

Diskuze se zaměřila také na velký současný fenomén a to obrovský nárůst sledování videa, zejména kanálu YouTube. Jeho popularita je velmi vysoká mezi mladým publikem, tzv. generací Y („millenials“ ve věku 18-30 let) a generací Z (děti do 18 let), nicméně sledovanost roste u všech věkových kategorií.  

Na tuto skutečnost by měli TV inzerenti reagovat. Kombinací televizních a online kampaní mohou pomoci účinněji zasáhnout cílové publikum a to navíc za nižších nákladů. YouTube má mezi uživateli do 35 let větší zásah, než kterýkoliv český TV kanál. Průměrný čas jeho sledování je 3h20min., což je srovnatelné například se sledovaností ČT1 nebo Prima.

Jaké výhody mají kampaně, které kombinují TV a YouTube?

  • Snížení nákladů až o 20 % při stejném reach
  • Intenzivnější zásah publika se středním a nízkým sledováním TV
  • Zásah publika, které nesleduje TV
  • Zlepšení vnímání značky – inovace, premium brand
  • Pozitivní vliv na prodej v kamenné síti

Reach


Online kampaně pro podporu a prodej v síti kamenných prodejen

V neposlední řadě byla řeč také o podpoře prodeje v síti kamenných prodejen pomocí online kampaní. Stávající i nové zákazníky je možné oslovit nabídkou časově zvýhodněných cen produktů či služeb. Pro čerpání výhody je vhodné využít stažení kupónu, poukázky či jiné identifikace. Tuto strategii jsme v MarketUP úspěšně využili u kampaní pro síť prodejen SEPHORA. Podařilo se nám zvýšit objem prodeje a získat nové klienty s nízkými náklady.

Sephora FB kampaň - MarketUP

V závěru inspirativní diskuze měli účastníci jasno. Dnešní spotřebitel už nevybírá zboží pouze na prodejně. Často si udělá průzkum na internetu a teprve poté zamíří do obchodu. Pokud chtějí být prodejci i v dalších letech úspěšní, měli by se tomuto trendu přizpůsobit. Je důležité působit na zákazníka v průběhu celého nákupního cyklu za využití různých online kampaní a zařízení. Multikanálový prodej a prodejní strategie pomáhají díky technologickým inovacím zákazníka provázet a komunikovat s ním všude tam, kde se právě vyskytuje.