Stále častější zbraní se v boji proti konkurenci stává online výzkum, tedy studie reakcí vybrané skupiny lidí (respondentů), kteří jsou vybráni na základě sociodemografických a ekonomických parametrů. Tento postup se díky neustálému rozšiřování agentur poskytujících služby v oblasti marketingových a mediálních výzkumů stává snadno dostupným – a to i středním a malým firmám.

Online výzkum s využitím respondentů je cenově a časově nejúspornější zpětnou vazbou či užitečnou směrnicí při budování strategie, a to nejen sezónních kampaní, ale i celopodnikové strategie.

Kdy je vhodné tuto metodiku využít? Nejprve je potřeba si uvědomit, že internetové dotazování se svou jednoduchostí přináší i značná omezení. Tím hlavním beze sporu zůstává absence osobního kontaktu, a je proto nevhodné využít pro účel online výzkumu komplexní otázky, na které je potřeba technika metodického dotazování, a které se provádí s proškoleným specialistou. Z toho vyplývá, že z vybraného segmentu respondentů internetového dotazování je nejlepší získávat odpovědi na jednoznačné a nesugestivní otázky. Tedy ideálně takové, na které lze odpovědět těmito způsoby:

  • ANO – NE
  • výběrem jedné či více předem definovaných odpovědí
  • bodovým ohodnocením předem definovaných variant

U otevřených otázek se vystavujeme riziku nepochopení ze strany respondenta (nelze podat dodatečné vysvětlení) či dokonce ze strany tazatele, a proto je tento typ pro online výzkum nevhodný.

Máme-li jasno v tom, jaké informace chceme získat a máme vybranou vhodnou specifikaci pro okruh respondentů, můžeme se uchýlit do péče jedné z již zmiňovaných agentur. Je vhodné si také uvědomit, že nejlevnější realizace může jít často na úkor výstupu. Pečlivě se proto věnujte výběru agentury. Můžete se orientovat například na základě jejich referencí.

Realizační firma by měla mít k dispozici širokou škálu respondentů, aby vyhověla svým zákazníkům (a ty musí mimo jiného dostatečně motivovat ke spolupráci). Pokud si vyberete takovou agenturu, která jejich výběr nedělá dostatečně pečlivě, případná škoda se nemusí rovnat pouze zbytečně vynaloženým prostředkům na nekvalitní výzkum. Při následné realizaci nevhodných kroků na základě špatných výsledků ji může navíc mnohonásobně převyšovat. Z toho důvodu u nás existuje sdružení agentur pro výzkum trhu a veřejného mínění SIMAR, na které se lze při výběru obrátit.