Co nového přinesl Marketing Festival 2017?

MarketUP 24. 11. 2017
Marketup
Marketup

V listopadu jsme se tradičně účastnili Marketing Festivalu. A i letos jsme si z této velké konference odnesli spoustu zajímavých informací a podnětů k další práci. Přečtěte si o novinkách, které u nás prezentovaly největší marketingové špičky světa.

Co by se stalo, kdyby vaše značka zmizela?

 

To je zcela zjevně nepříjemná představa. Teď si tuhle otázku ale položte ještě jednou a zkuste si odpovědět z pohledu zákazníka. Na tohle téma letos přednášel Bob Hoffman, autor uznávaného blogu Ad Contrarian, a celé marketingové osazenstvo šokoval tvrzením z výzkumu agentury Havas, podle něhož by lidé nezaregistrovali, kdyby 92 % značek zmizelo. Podle Hoffmana by si značky měly uvědomit tři klamy, které velmi často přehlíží. Klam značky je pouze prvním z nich.

Během své přednášky Hoffman hovořil také o klamu digitálu. Sám se velmi skepticky staví k veškerým marketingovým prognózám, které komentuje slovy: „Uvědomte si, že vědět něco, je na hony vzdálené od toho myslet si, že něco víte.” Podle něj je tvrzení, že naprostá většina nákupů bude probíhat na smartphonech, poměrně přehnané vzhledem ke skutečnosti, že v současnosti jich na mobilech probíhá jen minimum. Klam věku spočívá ve snaze firem cílit reklamní kampaně na mladé spotřebitele. Naprostá většina firem cílí reklamu na uživatele v mladším produktivním věku, přestože třeba v Americe nejvíce utrácejí lidé starší 50 let.

 

Ptát se, zjišťovat, testovat

 

Čímž se dostáváme k dalšímu bodu – průzkumu. Ten je klíčový pro správné cílení firem na spotřebitele a využití jejich potenciálu. Kim Goodwin během své přednášky Right Research, Right Value kladla důraz na zásadní otázky, které by neměly v žádném průzkumu chybět: Proč, kdy a jakým způsobem. Odpovědi na tyto otázky pomohou odhalit hodnoty, které mají zákazníci s produktem nebo službou spojené a vhodně na ně reagovat. Kim upozornila, že firmy zákazníkům skutečně porozumí jen tehdy, pokud je budou pozorovat v jejich přirozeném prostředí a při běžném používání nabízených produktů. Klíčová je zde zákaznická zkušenost, což nás dostává zpátky ke customer-centric přístupu.

“Záměr” is the new black

 

A když už jsme o customizovaného přístupu, je třeba zmínit vystoupení Avinashe Kaushika, které bylo nejočekávanější přednáškou konference. Autor konceptu see-think-do-care představil cíle v online marketingu na příští rok, ve kterých počítá s 50% ovládáním digitálního marketingu strojovým učením. Celá přednáška se týkala strojového učení a umělé inteligence, kde by středobodem celého procesu měl být zákazníkův záměr, což bylo nosné téma i letošního Advertising Weeku. Ve zkratce to lze popsat jako cílení ve správném čase, na správném místě a se správným obsahem. Cílit nejen na základě demografických a geografických údajů, ale také dle aktuálních potřeb uživatele. K tomuto účelu je nutné využívat právě strojové učení a umělou inteligenci. Díky tomu můžeme odhalit třeba to, že i 45letý muž může mít záměr nakoupit dámské spodní prádlo a klidně i bez slevy. Pro demonstraci modelu si Avinash vybral jednoho z diváků a cílení na něm ukázal v praxi. Ukázalo se, že si umíme velmi dobře definovat cílení, ale ve výsledku uživatele jen obtěžujeme nevyžádanou reklamou. S tím jde ruku v ruce enormní růst počtu adblockerů. A právě tento problém by mělo vyřešit cílení pomocí záměru.

Co dalšího na Marketing Festivalu zaznělo?

 

Praktické vysvětlení práce crawlerů

Jedna z přednášek, která na nás nejvíc zapůsobila, nesla název “Get inside the head of a crawler”. Její autor, Jindra Fáborský, se nikdy netajil tím, že chce na Marketing Festivalu přednášky, které budou praktické, nebudou opakovat 100x vyřčené a něco praktického si z nich odneseme. A přesně tohle přednáška splnila. I přesto, že server logy a chování crawlerů nemusí zaujmout každého marketéra, doufáme, že podobných přednášek bude víc i v dalších letech.

Měřitelnost v online marketingu

Velký dojem v nás zanechala přednáška Randa Fishkina “The Invisible Giant That Mucks Up Our Marketing”. Fishkin neváhal a napadl dogma měřitelnosti online marketingu tvrzením, že marketéři přeceňují vyčíslitelný výkon a zanedbávají těžko měřitelný dopad obsahu, SEO a PR. Fishkin zdůraznil, že i tyto kanály, které se mohou zdát jako neefektivní, mohou mít z dlouhodobého hlediska vysokou návratnost.

Alfa omega úspěchu spočívá ve správné koordinaci lidí

Dostáváme k poslednímu tématu – jak všechny tyto aktivity účelně zkoordinovat? I k projektovému vedení měl totiž Marketing Festival co říci. Měli jsme možnost navštívit tříhodinový workshop Markéty Kabátové na téma “Jak vést PPC tým”. Setkání bylo pojaté jako diskuze mezi účastníky z dalších agentur, a ne pouze jako monolog přednášející, což jsme rozhodně ocenili. Zaznělo několik důležitých bodů, ale Markéta by byla jistě ráda, kdybychom zdůraznili zejména její tvrzení: „Problém jsi vždycky ty”. Jinými slovy, pokud nedokážeme svůj tým ve správný čas motivovat, ohodnotit, pochválit nebo mu něco vytknout, je problém opravdu jen a pouze v projektovém vedení.

Koordinace lidí v týmu se týkala i přednáška Oli Gardena “Data-Driven Design”. Oli zábavným způsobem poukázal na skutečnost, že týmová práce může být občas začarovaný kruh. Designéři potřebují ke své práci content specialisty, ti potřebují zadání od projektových manažerů, kteří musí kontrolovat grafiky. Všichni potřebují řešit nějaký problém, ale podmínkou úspěchu je znát potřebná data. A Oli rovnou nabídl i řešení – užitečný framework určený k testování jednotlivých komponent webů, který týmu umožňuje lépe spolupracovat a dělat kvalifikovanější rozhodnutí.

Marketing Festival jsme si rozhodně užili a už teď pracujeme na tom, jak dílčí novinky zakomponovat do vašich strategií.