Pokud se už nějakou dobu v digitálu pohybujete, jistě jste se setkali či alespoň slyšeli o nástroji Google Tag Manager. Práce s GTM je pro webového analytika takřka denní chléb, nicméně jeho užití ve vodách českého internetu zdaleka ještě není tak rozšířené, jak by si tento nástroj zasloužil.

Jelikož věříme, že Google Tag Manager je hoden větší pozornosti, přinášíme vám o něm minisérii článků, kde se od úvodního představení dostaneme k popisu praktických úkonů a možností nastavení, až po pokročilé funkce a vychytávky.

V prvním článku si GTM představíme a řekneme si něco o výhodách a proč byste jej měli i vy na svůj web nasadit.


Co je to Google Tag Manager?

Jak už anglický název napovídá, jedná se o správce značek určeného pro použití na webu a ve webových či mobilních aplikacích.

Všechny kódy pro měření konverzí, sběr marketingových publik, nastavení Google Analytics či jiných měřicích nástrojů je nutné nějakým způsobem dostat na web. Jedna cesta je implementovat je „natvrdo“ (tzv. hardcoded) přímo do webové stránky, druhá cesta je nainstalovat je na web právě pomocí správce značek.

Dnes se podíváme na výhody druhé cesty, kterou doporučujeme většině našich klientů. Proč tedy používat Google Tag Manager?


1. Instalace vám ušetří čas

Nasazení značek pomocí GTM je ve většině případů daleko rychlejší. Nástroj má velmi intuitivní a přehledné grafické rozhraní, pomocí kterého je možné nakonfigurovat všechny běžně používané značky takřka na pár kliknutí. Se zdrojovým kódem webu tedy nemusíte přijít vůbec do styku a vložení značek je tak o dost jednodušší.

2. Obejdete se (téměř) bez „ajťáka“

Je pravda, že při použití správce značek není nutná součinnost administrátora webu či vývojáře. Zásah IT je ale nutný při prvotním vložení značky samotného GTM. Navíc v případě pokročilejší konfigurace je nezbytné naprogramovat odesílání informací do tzv. datové vrstvy.

Pro PPC specialisty a agentury je tedy velmi pohodlné – a časově efektivní – si značky nasazovat a upravovat svépomocí. Pokud budete chtít například vložit na web remarketingové či konverzní kódy, stačí nastavit pravidlo a značku v online rozhraní Tag Manageru. Celý proces se značně zkracuje a odpadají zde komunikační prodlevy mezi marketingem a IT.

3. Vše na jednom místě

Pokud máte v ideálním případě všechny značky vložené přes GTM, nemusíte v kódu webu zjišťovat, jaké značky stránka používá, a nemusíte ani hledat, kde přesně v kódu jsou umístěné. Při jakýchkoliv změnách stačí přijít do rozhraní GTM a získáte tak okamžitý přehled. Navíc pro lepší přehlednost lze značky i třídit do jednotlivých složek. Pro milovníky pořádku je tedy Tag Manager jasná volba!

4. Jednoduchý update značek

Za posledních 6 let se například jen u Google Analytics hned 3× změnila aktuální měřicí značka pro sběr statistik na webu. Po vydání nové verze je samozřejmě zachována zpětná kompatibilita i se starými značkami, nicméně je vhodné vždy používat verzi nejnovější.

Stejně tak i reklamní systémy jako je Google Ads, Facebook, Sklik apod. neustále vyvíjí a zdokonalují možnosti svých měřicích scriptů. Nespornou výhodou GTM je, že velká spousta značek už je zde předdefinovaná a nové tagy je možné vybrat v seznamu. Aktualizace se tak provede velmi rychle a pouze na jednom místě, není třeba procházet všechny stránky webu a měnit jednotlivé kusy zdrojového kódu.  

5. Jedno pravidlo pro více značek

Představme si scénář, kdy potřebujeme nasadit na e–shop značky pro dynamický remarketing. Typicky chceme měřit zobrazení produktu, přidání do košíku, průchod pokladnou a dokončení objednávky. Odeslání jednotlivých značek podmíníme určitými pravidly (triggery), která když nastanou, značka se odešle.

V případě dokončení objednávky nastavíme pravidlo, že URL adresa musí odpovídat adrese děkovací stránky nebo tuto informaci zjistíme z tzv. datové  vrstvy. Výhodou je, že toto pravidlo vytvoříme pouze jednou a můžeme ho využít pro více značek – Facebook, Google Ads, Adform…

6. Testování a ladění

Při nasazování značek můžeme jakékoliv změny testovat díky ladicí konzoli ještě před tím, než finální nastavení analytiky publikujeme na web. Ve vývoji webů je toto standardní proces, ale díky GTM si značky může otestovat i PPC specialista sám a jednoduše. Minimalizuje se tak riziko, že něco pokazí, a kvůli chybě se budou sbírat zkreslená data.

7. Historie úprav a verzování

Pokud se i po otestování a publikování značek na web přeci jen nějaká ta chybka objeví, není nic jednoduššího než vrátit celé nastavení do předchozí verze. GTM totiž disponuje velmi zdařilým verzovacím systémem. Navíc u jednotlivých úprav vidíme i v historii, který uživatel změny provedl. Je tedy jednoduché se dopátrat k příčině a verze rollbackovat zpět.

8. Lepší týmová spolupráce

Skvělou funkcí také je, že v rozhraní je možné používat více pracovních prostředí (Workspaců), v nichž každý specialista nebo agentura může využívat svůj prostor a pracovat tak nezávisle na nasazení svých vlastních značek. Změny je tak možné otestovat nezávisle na aktuální verzi a sloučit je, až když je vše připraveno.

9. Datová vrstva

K problematice datové vrstvy se dostaneme v pozdějším článku, nicméně hned na úvod musíme nastínit, že se jedná o obrovské usnadnění práce s tím, jak do značek odesílat potřebné informace. Velmi jednoduše se dá říct, že se jedná o jakési schéma informací na pozadí jednotlivých webových stránek. Uveďme si opět příklad dynamického remarketingu, kdy na produktové stránce potřebujeme odeslat do značky informace o tom, jaký produkt si návštěvník právě prohlíží a jaká je jeho hodnota. Tuto informaci nám vývojář odesílá do datové vrstvy a my velmi jednoduše pomocí vlastní proměnné můžeme dynamicky propisovat do značek různé hodnoty u různých produktů. Nemusíme tak nic programovat.

10. Uživatelská práva a vyšší bezpečnost

Přístup ke správci značek je možné nastavit na několik úrovní – čtení, úpravy, schvalování, publikování. Je tedy vhodné, aby značky nasadil například PPC specialista, ale schválil je až projektový manažer nebo webový analytik, který se na nástroj specializuje. Kladné body získává nástroj také za to, že Google kontroluje javascriptové značky s ohledem na známý malware a potenciální bezpečnostní hrozby.

11. Je zdarma

Tvrzení, že „za dobré věci se platí“ výjimečně u Google Tag Manageru neplatí. Podobně jako u Google Analytics existuje i pro GTM placená verze Tag Manager 360, nicméně toto řešení má smysl pouze pro opravdu velké weby, na kterých spolupracují desítky vývojářů a markeťáků. Za základní verzi se nic neplatí!


Věříme, že pokud ještě Tag Manager nevyužíváte a třeba nad ním přemýšlíte, pomohli jsme vám se rozhodnout. V příštím článku se podíváme na praktickou stránku a ukážeme si některá konkrétní nastavení tohoto nástroje.