S Člověkem v tísni úspěšně pomáháme již druhým rokem

Tereza Pánková 16. 7. 2019
Marketup
Marketup

Agentura MarketUP kromě celé řady komerčních klientů věnuje svou pozornost i dobročinné oblasti a s organizací Člověk v tísni spolupracuje již druhým rokem. O projektu s názvem Klub přátel Člověka v tísni jsme si pohovořili s online specialistou organizace, Michalem Švédou.

Kde Člověk v tísni aktuálně nejvíc pomáhá a na co se soustředí?

V současné době pomáháme ve více než 20 zemích světa. Poskytujeme okamžitou pomoc při přírodních katastrofách nebo ve válečných krizích. Například v Sýrii pomůžeme každý měsíc až 230 000 lidí, kterým rozdáváme potravinové balíčky, zlepšujeme přístup k pitné vodě a vzděláváme děti, které kvůli válce nemohou chodit do školy. Dlouhodobě pomáháme také v řadě chudých zemí, kde podporujeme místní lidi, aby se mohli postavit na vlastní nohy.

Působíme i tam, kde jsou potlačována lidská práva a v zemích jako je Venezuela nebo Ukrajina podporujeme občanskou společnost a aktivní jedince, kteří bojují za jejich dodržování. Už dvacet let pomáháme také v České republice. Podporujeme znevýhodněné děti, aby měly šanci na lepší budoucnost. Pomáháme řešit dluhové problémy. Zároveň budujeme vzdělávací programy, které využívají tisíce učitelů a nabízí moderní materiály a metody, jak pracovat se složitými tématy.

Jak vznikla myšlenka založit Klub přátel Člověka v tísni?

Klub přátel jsme založili proto, abychom mohli vždy co nejrychleji pomoci obětem přírodních katastrof a válek. Při zemětřesení tedy neztrácíme drahocenný čas postupným sbíráním peněz, ale díky darům shromážděným v Klubu přátel můžeme reagovat okamžitě, ve chvílích, kdy rychlost znamená další zachráněné životy.

Marketup

Jaký podíl zastupují pravidelní přispěvatelé a kolik procent tvoří jednorázové příspěvky?

Do Klubu přátel z velké části přispívají pravidelní dárci. Pokud chtějí dárci přispět jednorázově, tak si vybírají konkrétní sbírku (např. SOS Sýrie a Irák) nebo přispívají na hlavní dárcovský účet Člověka v tísni.

Celou myšlenku podporujete online kampaní se slavnými osobnostmi. Jak tento nápad vznikl?

Známé osobnosti mají společenský vliv a schopnost lidem přiblížit i složitější témata. Díky dlouholeté práci Člověka v tísni máme důvěru i mezi známými osobnostmi, přes které můžeme oslovit více lidí.

Co pro vás bylo stěžejní při výběru tváří vaší kampaně?

U výběru se opíráme o to, zda známá osobnost už Člověka v tísni podpořila, zda se zajímá o některá z témat naší pomoci, jestli má fanoušky, kterým by mohla být naše činnost blízká. V neposlední řadě se díváme také na to, zda za sebou známá osobnost nemá nějaké aktivity, které by nezapadaly do našeho Etického kodexu. Určitě se díváme i na počet „followerů“, ale není to vždy zásadní.

Jaká máte od probíhající kampaně očekávání do budoucna? Kromě kanálu YouTube využíváte i sociální sítě, které mají velký zásah.

Určitě chceme získávat pravidelné dárce do našeho Klubu přátel a taktéž šířit povědomí o tom, že pomáhat je správné.

Vidíte nějaký zásadní rozdíl oproti předchozímu období?

Ano, od začátku naší spolupráce s agenturou MarketUP došlo k výraznému nárůstu počtu přihlášek do Klubu přátel. Myslím, že důvodem je právě realizace kampaně spuštěné v loňské květnu a také dlouhodobá práce na sociálních sítích.

Jakým způsobem se musí nezisková organizace připravovat na obsáhlou kampaň, která se týká tak citlivého tématu?

V takovém případě je důležitá především transparentnost. Potenciální dárce by měl vědět, pokud možno, přesný příběh, komu může svými finančními prostředky pomoci a jak bude taková pomoc vypadat. Je také důležité zvolit takovou formu reklamy, která nebude urážlivá a vykreslí co nejreálnější situaci, se kterou potřebujeme od dárců pomoci.

Jak hodnotíte dosavadní spolupráci s MarketUP?

Se společností MarketUP jsme začali spolupracovat začátkem minulého roku a můžeme nyní říci, že jsme především díky kampaním na sociálních sítích pro náš projekt „Klub přátel” získali tisíce nových dárců. Můžeme vřele doporučit profesionální tým, který se nám o strategii kampaní a optimalizaci stará.