Landing page je vstupní stránka, na kterou se potenciální zákazník dostane z reklamní kampaně přes banner, PPC inzerát, placený odkaz, odkaz v newsletteru nebo z výsledku vyhledávání. Je to první stránka, kterou uživatel uvidí a která rozhodne o jeho prvním dojmu z webu. A protože je první dojem pouze jeden, prozradíme vám tipy, jak se vyvarovat sedmi nejčastějších chyb, kterých se firmy na své landing page dopouštějí. Zároveň vám poradíme, jak ji navrhnout a optimalizovat tak, aby dosahovala co nejvyššího konverzního poměru.

1. Nejasná výzva k akci

Výzva k akci je ten nejjednodušší způsob, jak komunikovat s návštěvníky webu a přimět je k reakci. Uživatel však nesmí ani na chvíli zaváhat, jak má postupovat dále. Musí mu být od první chvíle jasné, co po něm chcete. Pokud nebude vědět co má dělat, odejde. Je proto velmi důležité, aby byly výzvy k akci jasné a srozumitelné. Zaujměte ho, řekněte mu co má udělat a jak to má udělat.

2. Příliš mnoho textu

Mějte na paměti, že vstupní stránka musí upoutat pozornost a ukázat návštěvníkovi webu, co koupí vašeho produktu získá. Na landing page nesmí chybět relevantní informace, které navazují na text v inzerátu, e-mailu nebo na banneru. Ale všeho s mírou. V této situaci platí pravidlo „méně je více“. Nezahlcujte landing page zbytečnou omáčkou, ale zaměřte se na cíl. Ukažte zákazníkovi ty nejdůležitější a rozhodující aspekty. Stručně, jasně a k věci. Nebojte se využít i atraktivní grafiky. Jeden obrázek často řekne více než tisíc slov.

3. Špatná navigace

Příliš mnoho možností může uživatele zmást natolik, že váš web opustí. Nedoporučujeme ani cílit inzeráty na homepage, ale na speciálně vytvořenou stránku. Dejte si záležet na jednoduché a přímočaré navigaci, která zvýší šance na požadovanou konverzi. Odstraňte z landing page zbytečné odkazy, které by mohly návštěvníka odvést od nákupu. Ukažte mu co nejjednodušeji, jak se má na vašem webu pohybovat, aby bez sebemenších problémů došel do cíle. 

Landing page

Příklad pěkně řešené landing page                                                              Zdroj: http://pelfind.com

4. Nedostatek důvěry

Dalším důvodem proč potenciální zákazníci opouštějí vstupní stránku je nedůvěra k firmě. V první řadě zkontrolujte jak máte navržené webové stránky a zda uvádíte veškeré důležité informace jako jsou kontakty nebo fakturační údaje. Rovněž se ujistěte, jestli máte na webu loga a reference vašich zákazníků. Na škodu nejsou samozřejmě ani certifikáty nebo různá ocenění.

5. Nezajímavý design

Abyste potenciálního zákazníka zaujali a upoutali jeho pozornost, nemusí hrát landing page všemi barvami. Naopak. Odstraňte všechny pohyblivé reklamní bannery, automaticky otevíraná okna a další rušivé prvky, které by mohly návštěvníka jakkoli rozptýlit od vaší výzvy k akci a snížit tak míru konverze. Zvolte moderní design, jednoduché písmo a věnujte se harmonickému rozmístění navigačních prvků na stránce. 

I takto si můžete vyhrát s designem                                                           Zdroj: http://pelfind.com

6. Ignorování výsledků

Aby bylo možné efektivně optimalizovat vaši landing page, musíte umět rozpoznat, jak dobře funguje. Proto je nesmírně důležité monitorovat výsledky. K tomu vám pomůže služba Google Analytics, která umožňuje sledování konverzí, chování uživatelů na webu a nespočet dalších údajů. Zpětná vazba a získané informace budou při optimalizaci landing page velmi cenné. Před ostrým spuštěním věnujte nějaký čas i testování. Vyzkoušejte minimálně dvě různé verze vstupní stránky a rozhodněte se na základě jejich úspěšnosti.

7. Neoptimalizování landing page

Optimalizujeme SEO, PPC kampaně, tak proč ne i vstupní stránku? Ačkoli je optimalizace landing page náročný a nesnadný úkol, který vyžaduje profesionální přístup, je zcela nezbytný pro efektivnost vaší kampaně. Musíte znát své potenciální zákazníky a rozumět jejich potřebám. A protože různí klienti mají různé potřeby, musíte najít takové řešení, které uspokojí většinu z nich. Pečlivě sledujte výkonnost a nebojte se investovat čas a úsilí do zlepšení výsledků.