Reference

Zobrazit všechny reference

PROJEKT

ENVI-PUR

Pro největšího výrobce, distributora a exportéra čistíren odpadních vod v ČR jsme připravili online marketingovou strategii, vytvořili design nového webu a prováděli dohled nad jeho tvorbou. Během sezóny realizujeme multikanálové online kampaně na posílení značky a zvýšení prodejů domovních čistíren odpadních vod.

V hlavní online kampani v roce 2013 jsme při dodržení stanoveného rozpočtu splnili cíle jak v návštěvnosti webu tak i ve vyhledání obchodních partnerů pro dodávku domovní ČOV.

VÝSLEDKY
Cíl
Návštěvnost webu nárůst o 40%
PPC vyhledávače CTR 7,3%
PPC bannery CTR 0,28%
Náhled na partnery konverze 6%

Detail

Stanovení online strategie a její realizace. Návrh informační architektury nového webu, tvorba šablon a designu, dohled nad programováním. SEO optimalizace webu. Multikanálové kampaně zahrnující textové PPC kampaně ve vyhledávačích, textové a bannerové kampaně v obsahových sítích Seznam a Google a remarketingu v síti Google.

 • Návrh a konzultace online marketingové strategie
  Návrh a konzultace online marketingové strategie
  Návrh a konzultace online marketingové strategie
 • Wireframe webu
  Wireframe webu
  Wireframe webu
 • Grafický návrh designu homepage
  Grafický návrh designu homepage
  Grafický návrh designu homepage
 • Grafický návrh designu produktové stránky
  Grafický návrh designu produktové stránky
  Grafický návrh designu produktové stránky
 • SEO webu pro Seznam a Google
  SEO webu pro Seznam a Google
  SEO webu pro Seznam a Google
 • Textové PPC kampaně ve vyhledávačích
  Textové PPC kampaně ve vyhledávačích
  Textové PPC kampaně ve vyhledávačích
 • Bannerová kampaň v síti Google
  Bannerová kampaň v síti Google
 • Bannerová kampaň v síti Sklik
  Bannerová kampaň v síti Sklik
  Bannerová kampaň v síti Sklik
 • Remarketingová kampaň v síti Google
  Remarketingová kampaň v síti Google
  Remarketingová kampaň v síti Google
 • Měsíční reporting výsledků kampaní včetně ROI
  Měsíční reporting výsledků kampaní včetně ROI
  Měsíční reporting výsledků kampaní včetně ROI